Kontakt

Dr inż. Patryk Chaja uzyskał swój stopień naukowy doktora w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) w 2012 roku w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W swojej pracy doktorskiej doktor Chaja wykorzystał wieloletnie doświadczenie Instytutu w projektowaniu śrub okrętowych do opracowania nowatorskiego oprogramowania służącego projektowaniu turbin wiatrowych oraz osiowych turbin wodnych. Od 2013 roku jest zaangażowany w rozwój KEZO Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie pełniąc tam funkcję Koordynatora ds. B+R. Obecnie jego krąg zainteresowań naukowych skupia się na zagadnieniach dotyczących zarządzania systemami energetycznymi, wykorzystania OZE we współczesnych systemach energetycznych, magazynach energii oraz rozwoju idei IoT w systemach energetyczny.