O nas

Kim jesteśmy

PROGRAM CERTYFIKACJI BEZPIECZEŃSTWA OZE i NOWYCH TECHNOLOGII (CBOiNT)

Został powołany do życia z dniem 01 luty 2021 przez: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (KEZO Centrum Badawcze PAN), Centrum Badawczo – Rozwojowe EKOPARK, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) i strażacką Fundację cfbt.pl
Celem CBOiNT jest wdrażanie i monitorowanie standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego w przestrzeni publicznej i komercyjnej poprzez:
• badanie i rozwijanie metod zabezpieczenia przeciw pożarowego instalacji OZE i magazynów energii, rekomendowanie technologii i dobrych praktyk wykonawstwa,
• przygotowanie i rozwijanie zaleceń i rekomendacji dla wydziałów architektury, nadzoru budowlanego i rzeczoznawców co do zasad ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwa pożarowego.
• przygotowanie rekomendacji dobrych praktyk wykonawczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych dla firm i jednostek instalacyjnych,
• opracowanie i rozwijanie zaleceń odnośnie technik i metod gaszenia i bezpieczeństwa pożarowego dla jednostek Straży Pożarnej
W związku z dynamicznym rozwojem technologii szeroko pojętego OZE oraz inteligentnych rozwiązań w budownictwie i energetyce podnoszenie w tym zakresie kwalifikacji organów administracji i nadzoru jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa procesów inwestycyjnych. Nowe technologie stawiają także nowe wyzwania przed jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Celem CBOiNT jest wdrażanie i monitorowanie standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego w przestrzeni publicznej i komercyjnej poprzez:

  • badanie i rozwijanie metod zabezpieczenia przeciw pożarowego instalacji OZE i magazynów energii, rekomendowanie technologii i dobrych praktyk wykonawstwa,
  • przygotowanie i rozwijanie zaleceń i rekomendacji dla wydziałów architektury, nadzoru budowlanego i rzeczoznawców co do zasad ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwa pożarowego.
  • przygotowanie rekomendacji dobrych praktyk wykonawczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych dla firm i jednostek instalacyjnych,
  • opracowanie i rozwijanie zaleceń odnośnie technik i metod gaszenia i bezpieczeństwa pożarowego dla jednostek Straży Pożarnej

AKTUALNE

SZKOLENIA

Sprawdź nasze aktualne szkolenia….

SZKOLENIA ADMINISTRACJA

Zdobywaj umiejętności w zakresie prawno-administracyjnym

SZKOLENIA STRAŻ POŻARNA

Zdobywaj wiedzę na temat bezpiecznych działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem instalacji fotowoltaicznych.

SZKOLENIA TECHNOLOGIE

Rozwijaj swoje umiejętności w branży Odnawialnych Źródeł Energii w specjalistycznych szkoleniach.

Zaufani partnerzy

Nasi najwięksi partnerzy

Jesteśmy zespołem profesjonalnych i wykwalifikowanych ekspertów a wspierają nas: