Biblioteka CBOINT zawiera wzory dokumentów, zalecenia, rekomendacje i opinie rzeczoznawców stanowiące zbiór zasad i standardów umożliwiających sprawną, prawidłową i optymalną organizację, projektowanie, realizację, odbiór techniczny, zabezpieczenie pożarowe i eksploatację inwestycji OZE i innych nowych technologii.

Protokół odbioru mikroinstalacji – wzór

Schemat jednokreskowy – wzór 1

Biblioteka CBOINT zawiera wzory dokumentów, zalecenia, rekomendacje i opinie rzeczoznawców stanowiące zbiór zasad i standardów umożliwiających sprawną, prawidłową i optymalną organizację, projektowanie, realizację, odbiór techniczny, zabezpieczenie pożarowe i eksploatację inwestycji OZE i innych nowych technologii.

Ta treść wymaga wykupienia odpowiedniego abonamentu.

Po rejestracji oraz wykupie odpowiedniego abonamentu uzyskasz dostęp do Biblioteki CBOiNT.

Roczny dostęp do biblioteki CBOiNT
Zapłać za rok i bądź na bieżąco z nowymi procedurami i przepisami
1500 zł netto
Półroczny dostęp do Biblioteki CBOiNT
Zapłać za pół roku i bądź na bieżąco z nowymi procedurami i przepisami
1200 zł netto
Kwartalny dostęp do Biblioteki CBOiNT
Zapłać za kwartał i bądź na bieżąco z nowymi procedurami i przepisami
700 zł netto

 

 

Biblioteka CBOINT zawiera wzory dokumentów, zalecenia, rekomendacje i opinie rzeczoznawców stanowiące zbiór zasad i standardów umożliwiających sprawną, prawidłową i optymalną organizację, projektowanie, realizację, odbiór techniczny, zabezpieczenie pożarowe i eksploatację inwestycji OZE i innych nowych technologii.

Ta treść wymaga wykupienia odpowiedniego abonamentu.

Po rejestracji oraz wykupie odpowiedniego abonamentu uzyskasz dostęp do Biblioteki CBOiNT.

Roczny dostęp do biblioteki CBOiNT
Zapłać za rok i bądź na bieżąco z nowymi procedurami i przepisami
1500 zł netto
Półroczny dostęp do Biblioteki CBOiNT
Zapłać za pół roku i bądź na bieżąco z nowymi procedurami i przepisami
1200 zł netto
Kwartalny dostęp do Biblioteki CBOiNT
Zapłać za kwartał i bądź na bieżąco z nowymi procedurami i przepisami
700 zł netto

 

 

Ta treść wymaga wykupienia odpowiedniego abonamentu.

Po rejestracji oraz wykupie odpowiedniego abonamentu uzyskasz dostęp do Biblioteki CBOiNT.

Roczny dostęp do biblioteki CBOiNT
Zapłać za rok i bądź na bieżąco z nowymi procedurami i przepisami
1500 zł netto
Półroczny dostęp do Biblioteki CBOiNT
Zapłać za pół roku i bądź na bieżąco z nowymi procedurami i przepisami
1200 zł netto
Kwartalny dostęp do Biblioteki CBOiNT
Zapłać za kwartał i bądź na bieżąco z nowymi procedurami i przepisami
700 zł netto