Normy i certyfikaty

Sprawdź co dzięki nam możesz uzyskać

Szkolenie jest elementem Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT). Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do realizacji skutecznych i bezpiecznych działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem instalacji fotowoltaicznych, podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej samodzielnie bądź jako wsparcie działań Państwowej Straży Pożarnej, w czasie pożarów, zdarzeń wynikających z oddziaływania sił natury bądź innych miejscowych zagrożeń.