Kontakt

Opis doświadczenia

Cezary Jesionek – od sierpnia 1999r. funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej. Absolwent SGSP – inżynier pożarnictwa. Obecnie na stanowisku dowódcy zmiany. Blisko 20 lat doświadczenia operacyjnego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej, a także jako wykładowca w Collegium Medycznym „Medica”. Starszy Instruktor Gaszenia Pożarów Wewnętrznych w PSP. Ratownik medyczny (studium oraz studia licencjackie) zespołów ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Prywatnie – ojciec wspaniałej córeczki. Przez wiele lat: gitara basowa, saxofon, płetwonurek RESCUE DIVER.