Kontakt

Opis doświadczenia

Szymon Kokot ukończył Technikum Elektroniczne w Olsztynie zyskując tytuł technika elektryka w 1999 roku. Od tego też roku jest strażakiem PSP a strażakiem ochotnikiem od 2004 r. Ukończył studia w Szkole Głównej Służby pożarniczej uzyskujący tytuł magistra inżyniera bezpieczeństwa pożarowego, studia podyplomowe BHP w CIOP-PIB a także studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Aktualnie jest doktorantem w SGSP a przedmiotem jego dysertacji jest wpływ promieniowania cieplnego na strażaków w warunkach pożarów wewnętrznych.

Od wielu lat jest wiceprezesem olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i głównym organizatorem 7 edycji Międzynarodowej Konferencji “Pożary Wewnętrzne” (2013-2019). Od niemal dekady prowadzi założoną przez siebie, opiniotwórczą grupę wiodących krajowych instruktorów ogniowych o nazwie cfbt.pl, która w 2021 roku przekształciła się w Fundację. Szymon jest jej Fundatorem i Prezesem.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i kilku książek, w tym opracowanego na zlecenie Komendanta Głównego PSP podręcznika “Gaszenie Pożarów Wewnętrznych”, rekomendowanego przez Biuro Szkolenia KG PSP. Bierze aktywny udział w pracach międzynarodowych grup i organizacji, jak CTIF (Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów) czy International Fire Instructors Workshop. Szkolił się oraz prowadził szkolenia w wielu krajach – Szwecji, Finlandii, na Litwie, we Francji, w Szwajcarii czy w Izraelu. Jest krajowym koordynatorem wyszkolenia instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych w Państwowej Straży Pożarnej i zajmuje etat Zastępcy Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, aktualnie posiadając stopień młodszego brygadiera. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany odznaczeniami prezydenckimi i resortowymi a także Medalem ONZ. Jest strażackim mówcą motywacyjnym, prowadzi szkolenia, projekty edukacyjne i rozwojowe, projektuje stanowiska do ćwiczeń. Aktywnie działa w sferze profilaktyki nowotworowej strażaków.

Gra na perkusji i bębnach, tworzy muzykę rap, podnosi ciężary. Jest idealistą, który żyje według wyznawanych zasad nawet wtedy, kiedy jest to niewygodne.