Kontakt

Opis doświadczenia

bryg. dr inż. Damian Saleta – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w  Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, oficer Państwowej Straży Pożarnej w stopniu brygadiera, adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Technicznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, starszy instruktor ogniowy w zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Były dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Bytomiu, członek cfbt.pl, OSP Mstów oraz SITP Odział Katowice/Koło Bytom.

Absolwent szkół pożarniczych: Dziennego Studium Aspirantów CS PSP w Częstochowie oraz Zaocznych Studiów Inżynierskich SGSP w Warszawie. Ponadto ukończył: zaoczne studia magisterskie w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, studia podyplomowe w Akademii Polonijnej w Częstochowie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz dzienne studia doktoranckie na Politechnice Częstochowskiej.

Uczestnik i współorganizator wielu szkoleń oraz warsztatów z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. W tej tematyce szkolił się m.in. w Swedish Rescue Training Center (SRTC) w Sköve. Współautor programów szkolenia m.in. z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych i szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Autor i współautor wielu publikacji oraz artykułów naukowych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych, problemów ratownictwa i systemu szkolenia strażaków.