Opis doświadczenia

Absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Od 2002 roku w służbie związany bezpośrednio z niesieniem pomocy podczas wypadków,  pożarów, zdarzeń chemicznych oraz innych zagrożeń.  Początkowo w JRG Szubin KP PSP w Nakle n/Notecią. W 2007 roku ukończyłem edukację na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wydział Pedagogiki i Psychologii – Edukacja Obronna z tytułem licencjata.

W latach 2008 – 2018 pełniłem służbę w podziale bojowym JRG – 1 KM PSP w Bydgoszczy jako ratownik, operator sprzętu specjalnego oraz dowódca. W tym czasie zdobyłem ogromne doświadczenie biorąc bezpośrednio udział w licznych zdarzeniach i ćwiczeniach przede wszystkim na terenie rejonu operacyjnego komendy. W roku 2017 uzyskałem dyplom inżyniera pożarnictwa, co było podsumowaniem czteroletniego okresu studiów na Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Równolegle poza służbą od 2013 roku działam jako instruktor ratownictwa technicznego w  międzynarodowej grupie Weber Rescue. Uczestniczyłem i współorganizowałem liczne szkolenia z grupą strażaków zrzeszającą się pod szyldem cfbt.pl. Współautor aplikacji Pierwsza Pomoc w sytuacji zagrożeń, będącej efektem współpracy pomiędzy WSPR w Bydgoszczy, KW Policji w Bydgoszczy oraz Państwową Strażą Pożarną.

Od marca 2018 do września 2020 roku prowadziłem zajęcia teoretyczne jak i praktyczne ze słuchaczami szkolenia podstawowego w zawodzie strażak w Szkole Podoficerskiej PSP na stanowisku st. specjalisty, a także pełniłem funkcję zastępcy dowódcy Kompanii Szkolnej „ BYDGOSZCZ ” w ramach COO Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Od września 2020 pełnię służbę na stanowisku zastępcy dowódcy JRG KP PSP w Żninie.

Dobrze czuję się również w obszarze ratownictwa z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zmotywowany i zdeterminowany nie boję się podejmować nowych wyzwań. Za priorytet uważam podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nieustanny proces kształcenia i doskonalenia.