Kontakt

Mgr inż. Emil Bursiewicz ukończył dwa kierunki studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Pierwszy w 2009r w specjalności Teleinformatyka oraz drugi w 2011r. w specjalności Elektroenergetyka i Technika Świetlna. Już w trakcie pierwszych studiów bo w 2008r. założył własną działalność gospodarczą aby zdobywać praktykę w dziedzinie szeroko pojętej energetyki. Podczas drugiego kierunku studiów zaciekawił się tematem pozyskiwania energii ze słońca. W związku z tym przeszedł serię szkoleń takich jak np.:

– szkolenie z teorii i montażu instalacji fotowoltaicznych Corab  w 2013r.

– szkolenie w Polskiej Akademii Nauk z zakresu technologii fotowoltaicznych  w 2014r.

Był również uczestnikiem wielu szkoleń i konferencji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa energetycznego w budownictwie i przemyśle.

W 2011r. założył spółkę, która zajęła się projektowaniem, wykonawstwem oraz nadzorami nad instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi, fotowoltaicznymi oraz instalacjami inteligentnymi.

W tym czasie zdobył również szereg uprawnień takich jak:

– Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

– Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz prac kontrolno-pomiarowych bez ograniczeń napięcia na stanowisku eksploatacji

– Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz prac kontrolno-pomiarowych bez ograniczeń napięcia na stanowisku dozoru (w tym urządzenia wytwórcze, zespoły prądotwórcze, urządzenia do elektrolizy, urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym)

– Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia – uprawniająca do projektowania i wykonywania systemów zabezpieczeń

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci, członek kilku wspólnot katolickich oraz aktywny członek stowarzyszenia triathlonowego 3T Białystok.